När du söker terapi


För många är det svårt att hålla isär de olika begreppen psykolog, psykiater, samtalsterapeut och legitimerad psykoterapeut. Låt mig hjälpa till att reda i begreppen.

Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation, dvs bedömer om individen har tillräcklig och rätt utbildning och erfarenhet för att få registreras som legitimerad. En legitimerad person står under socialstyrelsens överinsyn. Socialstyrelsen kan granska den vård som bedrivits efter eventuellt klagomål. En legitimerad person förbinder sig att använda evidensbaserade metoder och metoder som är dokumenterat både säkra och effektiva. En legitimerad följer sekretesslagen och patientsäkerhetslagen. Legitimation är så nära vi kommer en kvalitetsgaranti och ett patientssäkerhetsskydd. Sök därför efter en legitimerad psykoterapeut! Det är inte dyrare!

Det är inte reglerat vem som får kalla sig samtalsterapeut eller vilka metoder som han/hon använder.

En legitimerad psykolog har en femårig högskoleutbildning i psykologi och minst ett års praktisk psykologtjänstgöring, under handledning. I utbildningen ingår en grundläggande psykoterapeututbildning.

En psykiater är en legitimerad läkare som specialiserat sig inom psykiatri. I den specialiseringen ingår också en grundläggande psykoterapeututbildning.

En legitimerad psykoterapeut har vidareutbildat sig genom ytterligare tre års högskolestudier på halvtid med praktik på den andra halvan.

En annan mycket viktig sak är att du träffar leg. psykoterapeuten några gånger, känn efter om det är en person du trivs med och känner dig bekväm med, innan du bestämmer dig. Även leg. psykoterapeuten får möjlighet att känna efter hur du bäst blir hjälpt och om ni två kan bli ett bra team. Du får också möjlighet att höra mer om hur leg. psykoterapeuten arbetar.

Att tänka på!

- Sök en legitimerad psykoterapeut
- Välj en psykoterapeut du känner dig   trygg med
- Förstå och gilla psykoterapeutens   arbetsätt