Mina behandlingar


Kortare eller längre psykoterapi

Min upplevelse är att ingen psykoterapi blir den andra lik eftersom vi är två unika personer som möts och psykoterapin måste skräddarsys utifrån dina behov och önskemål.

I alla mina möten vill jag skapa trygghet och förståelse. Att du upplever det är en förutsättning för att våga prova nya sätt att närma sig känslor, prova nya sätt att vara tillsammans med någon annan eller bearbeta något smärtsamt eller traumatiskt. Tillsammans kan vi öka din känsla av trygghet i livet.

Många är rädda för eller känner obehag inför vissa eller alla känslor och trycker undan dem. Vi utvecklar försvar mot känslorna. Det har funnits goda anledningar till att lära sig göra det och den förmågan är en styrka i sig självt. När vi blir äldre kan det dock vara just försvaren som ställer till det för oss och gör att vi hamnar i samma relationsmönster om och om igen och/ eller får oss att må dåligt.

Tillsammans kan vi närma oss känslorna, förstå dem och ta ledning av dem. Det är ju därför vi fått våra känslor, för att de ska hjälpa oss i olika situationer. Ju bättre kontakt vi har med våra känslor och behov desto bättre självkänsla och självförståelse får vi, liksom självförtroende att fatta beslut som är bra för oss. Vi kan få ett rikare liv och nå vår fulla potential, själva och tillsammans med andra.

Psykoterapiforskning styrker att för att effekterna av psykoterapin ska komma så fort som möjligt och bli bestående är det viktigt att koppla ihop känslorna med hur de tar sig uttryck i kroppen och med tankar och minnen kring dem. Metoden är individanpassad och kallas AEDP - affektfokuserad/känslofokuserad och relationell psykoterapi.

Rådgivande samtal

Vi kan träffas en eller flera gånger för rådgivande samtal kring föräldrablivande, föräldraskap, barn, adoptionsfrågor, parsamtal och andra relationsfrågor.

Anknytningsstärkande behandling föräldrar-barn

Du kanske inte känner så mycket för ditt spädbarn som du skulle önska, känner dig orolig eller deprimerad i ditt föräldraskap. Eller är barnet större och du upplever du att konflikterna har tagit överhanden i er relation? Tillsammans kan vi arbeta för att stärka relationen till barnet, minska konflikter öka trygghet och glädje.

Konsultation/handledning

Jag kan erbjuda konsultation/handledning på min mottagning eller på er arbetsplats.

Nyckelord

- unika möten
- trygghet och förståelse
- anknytningsstärkande
- förstå våra känslor
- ändra relationsmönster
- forskningsbaserad behandling


Behandlingar

- kortare eller längre psykoterapi
- rådgivande samtal
- anknytningsstärkande behandling
- konsultation/handledning