Malin Endrédi är legitimerad
psykolog och psykoterapeut


Oberoende av om vi möts i en längre psykoterapi eller i ett rådgivande samtal kommer du finna mig engagerad, aktiv, samtidigt lugn och känslomässigt närvarande. Jag kommer alltid att ha ett fokus kring att vår kontakt ska kännas så trygg som möjligt för dig.

Min grundutbildning i psykoterapi var psykodynamisk. I min legitimationsgrundande psykoterapeututbildning ville jag bredda perspektivet till att handla ännu mer om känslor, anknytning och relationer. Det ingick även en mindre del KBT.

Just nu vidareutbildar jag mig ytterligare i arbetet med känslor. Metoden kallas AEDP och är på stark frammarsch I USA.

Jag har mer än 15 års klinisk erfarenhet. Som anställd har jag arbetat på barnmorskemottagningar (MVC) och barnavårdscentraler (BVC) och inom barnpsykiatrin, BUP. Mitt fokus har varit att stödja och stärka anknytningen mellan föräldrar och barn och stödja föräldraparet i den stora omställning det innebär att få barn. Ibland försvåras föräldraskapet av ett eget anknytningstrauma eller andra svåra händelser tidigt eller senare i livet. Då är det mycket användbart med psykoterapeutkompetensen.

Eftersom vi människor behöver trygg anknytning från vaggan till graven har jag upplevt det som mycket fruktbart att ha kompetens i anknytning och traumabearbetning i mitt arbete som psykoterapeut.

Jag är intresserad av forskning kring hur hjärnan fungerar och hur psykoterapi blir så effektivt som möjligt. En aktuell studie visar att mest effektiv blir psykoterapi när tankar, känslor och känslornas uttryck i kroppen bearbetas och fördjupas i en trygg terapirelation. Viktiga områden i hjärnan byggs på och blir stabilare. Det hjälper oss att hantera tankar och känslor på ett lugnare sätt. Har vi bra kontakt med våra känslor kan vi också få vägledning av dem och uttrycka dem på ett moget sätt. Det hjälper oss också att må bra i kontakten med andra personer och i nära relationer.

Annan aktuell forskning kring hjärnan visar att den utvecklas som bäst och förändring befästs om bearbetning blandas med lite glädje, skratt och, så småningom, stolthet. Så detta är viktiga delar i psykoterapirelationen och något som också passar mig bra.

Jag erbjuder

- engagemang, lugn och närvaro
- relations- & känslofokuserad terapi
- anknytningsbaserat förhållningssätt
- psykodynamisk inriktning och KBT
- lång klinisk erfarenhet
- traumabearbetning
- terapi baserad på forskning
- stöd kring föräldraskap